Despre NEO-ARH

Proiectul „NEO-ARH – Amprente ale stilului neoromanesc în capitala europeană a culturii’’ constă în pregătirea și organizarea unui eveniment cu mai multe componente în orașul Timisoara, eveniment menit să aducă în atenția publicului larg stilul arhitectural neoromânesc, una dintre cele mai remarcabile creații arhitecturale ale artei naționale și un veritabil simbol al unității culturale. Prima componentă a proiectului NEO-ARH constă în pregătirea și organizarea unei expoziții de fotografie într-un spațiu emblematic din Timișoara care va include imagini ale principalelor clădiri în stil
neoromânesc din oraș și va fi disponibilă spre vizitare pe o perioadă de 10 zile. Cea de-a doua componentă a proiectului constă în realizarea unui documentar care va include perspectiva istorică și cea artistică a unor clădiri reprezentative pentru stilul neoromânesc din Timișoara, interviuri cu personalități relevante și cu actuali proprietari/gestionari ai clădirilor. Cea de a treia componentă vizează realizarea unui catalog tematic bilingv care va centraliza cele mai importante informații referitoare la prezența stilului neoromânesc în Timișoara. Cu ocazia vernisajului expoziției de fotografie va avea loc premiera filmului documentar și o dezbatere la care vor participa specialiști din domeniul teoriei artei și arhitecturii, regizorul filmului, personalități culturale la nivel local și național, precum și alți invitați relevanți pentru tematica vizată, studenți, vizitatori ai orasului etc. Pe perioada celor 10 zile de expoziție se vor organiza împreună cu o echipă de voluntari, în mod gratuit, tururi ghidate ale principalelor clădiri în stil neoromanesc din Timișoara.

Proiectul face parte din Programul cultural național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.